Posts Tagged ‘เกมส์’

เกมส์ เคล็ดการคัดเลือกหน้าแว่นกั้นแสงแดด

เกมส์ แก้วตาสีตรงกันข้าม ก็อาจจะซึมซับกลืนแสงไฟสีในแสงแดดได้ตรงกันข้าม จึงเหมาะกับสภาวะการใช้งานที่ต่างกันออกไปด้วย เช่น เลนส์สีเหลือง ไม่ก็สีน้ำตาล นิยมใช้กันแสงสะท้อนภายในเวลากลางวันและ

เกมส์

ค่ำมืด เลนส์สีน้ำตาลอ่อน พร้อมกับสีเทาดำ ใช้เพื่อกันแสงจ้าทั่วไป เลนส์ม่วง หรือสีดอกกุหลาบ เหมาะสำหรับการใช้ไปป่า ล่าสัตว์ หรือว่าการเล่นกีฬาทางทะเล เกมส์